Filantropizm kavramı nedir?

Filantropizm kavramı nedir?

Türkçe’ye Fransızca’dan geçmiş olan Filantropizm kavramı, hayırseverliğin bir alt kategorisi olarak başkalarının mutluluklarını artırmak için organize faaliyetler düzenleme olarak tanımlanıyor. Bill Gates, Tim Cook ve Elon Musk gibi isimler ise Filantropizmin teknoloji alanındaki öncüleri olarak gösteriliyor. Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın da, “Artık aileme, kendime ve filantropiye daha fazla zaman ayırmak istiyorum” diyerek görevinden istifa etti.

Filantropizm veya insanseverlik, başkalarının tıbbî, ekonomik ve sosyal standartlarını yükseltmek ve mutluluklarını artırmak için organize faaliyetler düzenlemek anlamına geliyor.

Filantropizm, daha kapsamlı olan hayırseverlik kavramının bir alt kategorisidir.

Vakıflar, yardım grupları, sivil toplum kuruluşları, dernekler, Antik Yunanistan’daki Platon Akademisi gibi oluşumlar, filantropik faaliyetlere örnek olarak gösterilebilir.

Filantropizm yardıma muhtaç durumdakilerin mevcut durumunu geliştirmek için bir kurum ya da bağış yoluyla alınan yardımlardır. Daha uzun vadeli, sürdürülebilir ve stratejiktir. Bu yönüyle, anında ve genellikle kısa döneme odaklanan hayırseverlikten ayrılır.

Türkçe’de hayırseverlik, çoğunlukla tarihi gelişimi sebebiyle bireylerin dini, vicdani veya duygusal güdülerinden hareketle yaptıkları yardım faaliyetlerini çağrıştırmaktadır.

Ancak uluslararası düzeyde filantropizm terimi, bu çağrışımlardan ziyade birey ve kurumların içinde bulundukları toplumların refah seviyesini yükseltmek amacıyla (çoğunlukla sivil toplum kuruluşları tarafından ve stratejik bir planla) bağışta bulunmaları şeklinde tanımlanmaktadır.

Çeşitli sektörlerdeki ünlü isimler; eğitim, sağlık, bilim ve çevre duyarlılığı konularında yaptıkları katkılarla, günümüz dünyasının filantropistlerine örnek gösterilebilirler.

SİLİKON VADİSİ’NİN FİLANTROPİSTLERİ

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Microsoft’un eski CEO’su Steve Ballmer, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Apple’ın CEO’su Tim Cook, Google’ın kurucu ortağı Sergey Brin gibi isimler, Silikon Vadisi’nin filantropistlerine örnek gösterilebilir. 

HOLLYWOOD’UN FİLANTROPİSTLERİ

Alec Baldwin, Beyoncé, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Will Smith, Barbra Streisand, Micheal J. Fox gibi isimler, Hollywood’un filantropistlerine örnek gösterilebilirler.

KÖKENİ

Türkçeye Fransızcadan geçmiş olan Filantropizm kavramının kökeni, Yunanca “philo-” (sevmek) ve “anthropos” (insan) sözcükleridir.

TDK’YE GÖRE FİLANTROP KELİMESİNİN ANLAMI

Filantrop kelimesininin TDK sözlüğündeki anlamı ise şu şekildedir:

– İnsansever, insanların iyiliği için çalışan (kimse)

Slot oyunları